نمونه کارها

رستوران چوبی

رستوران چوبی در اقلیم گرم و خشک اهواز
این رستورانهای  با فناوری جدید  به دست امده این شرکت
ضد اشعه یووی 
ضد موریانه 
ضد حریق میباشد
ساخت سازه های چوبی، ویلاهای چوبی
analytic